Integrovaná střední škola technická Benešov, Černoleská 1997
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 27.4.2018
Nepřítomné třídy0123456789101112
N2.SMATMATMATMATMATMATMATMAT
Místnosti mimo provoz0123456789101112
U19OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBS
U21OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBS
Změny v rozvrzích učitelů:
BAMBAS Jaroslav4. hodvýměna <<STEN1.S (II.)(U23)z 23.4. 4. hod
4. hodvýměna >>STEN1.S (II.)na 23.4. 4. hod
CHVOJKA Tomáš4. hodvýměna <<EMNN1.S (I.)(U11)z 23.4. 4. hod
HOLŠAN Pavel6. hododpadáMATN2.S
KARTUSOVÁ Jitka6. hodzměna SPVN1.S(U23)
KONDÁŠ Ali1. hodsupl. (SA MAT)MATA1.M(U16)dozor
1. hododpadáTEVN2.S
2. hododpadáTEVN2.S
KŘÍŽKOVÁ Gita4. hododpadáAJAN2.S
PALENÍK Milan4. hodvýměna >>ELEN1.S (I.)na 23.4. 4. hod
PROCHÁZKA Miloslav4. hodzměna EKOA2.M(U18)
5. hododpadáVARN2.S (I.)
ŘEHOŘOVÁ Kateřina1. hodzměna IKTN1.S(U20)
2. hodzměna IKTN1.S(U23)
VOŠICKÝ Antonín2. hodspojeno (HU MAT)MOPA2.M (III.)(U14)
5. hodsupl. (SA MAT)TEDN1.S (II.)(U23)dozor
ŽÁKOVÁ Miloslava3. hodzměna ULKN1.S(U23)
Změny v rozvrzích tříd:
A1.M1. hodMAT(U16)suplujeKONDÁŠ Ali(SA)
A2.M2. hodMOPIII.(U14)spojíVOŠICKÝ Antonín(HU)
4. hodEKO(U18)změnaPROCHÁZKA Miloslav
6. hodEKOodpadá(PO)
N1.S1. hodIKT(U20)změnaŘEHOŘOVÁ Kateřina
2. hodIKT(U23)změnaŘEHOŘOVÁ Kateřina
3. hodULK(U23)změnaŽÁKOVÁ Miloslava
4. hodSTEII.(U23)výměna <<BAMBAS Jaroslavz 23.4. 4. hod
4. hodEMNI.(U11)výměna <<CHVOJKA Tomášz 23.4. 4. hod
4. hodSTEII.výměna >>na 23.4. 4. hod
4. hodELEI.výměna >>na 23.4. 4. hod
5. hodTEDII.(U23)suplujeVOŠICKÝ Antonín(SA)
6. hodSPV(U23)změnaKARTUSOVÁ Jitka
N2.S1.-8. hod Maturitní zkouška